I forrige innlegg skrev jeg om fordelene og ulempene ved å velge valp eller voksen hund når du ønsker å utdanne en besøks- eller terapihund. Dette innlegget er for deg som tenker på å overta en voksen hund.

 

Med en voksen hund har du ikke mange valgmuligheter når det gjelder rase/blanding, alder, kjønn eller utseende da det er vanskelig å finne en voksen hund til omplassering som vil egne seg som besøks- eller terapihund. Derfor må du kanskje sette ned kravene til de overnevnte fysiske egenskapene og fokusere på å finne en hund som har mentaliteten som kreves. Når du så har funnet en hund som virker lovende og du snakker med nåværende eier kan det være lurt å vite hva man bør spørre om. Det mest åpenbare er å spørre om hunden er glad i mennesker, men dette er også et spørsmål som de aller fleste hundeeiere vil svare ja på! Det er med andre ord et spøsrmål som er åpent for tolkning. Mens vi som jobber med sosiale tjenester ville definert en hund som er glad i mennesker som en hund som gledelig vil hilse på alle uansett alder og utseende, vil gjerne hundeeier mene at hunden er sosial selv om den kun er det med medlemmer av hundens egen familie og viser liten interesse for andre mennesker. Det er ikke nødvendigvis noe “feil” med å ha en hund som er lite interessert i andre mennesker, men den vil ikke kunne egne seg som en sosial tjenestehund.

 

Det er min erfaring av de fleste hundeeiere er lite objektive om egen hund (det er vi kanskje alle?) og mange har dessverre ikke kunnskaper nok til å tolke hundens språk og atferd. Jeg har flere ganger hørt hundeeiere si at hunden bjeffer av glede når det kommer folk på besøk, mens kroppsspråket til hunden tydelig viser at den bjeffer fordi den synes at det er skummelt. Fordi bjeffing kan være et tegn på usikkehet og stress kan det være lurt å spørre eier om hunden bjeffer og i hvilke situasjoner den bjeffer i. Noen hunder bjeffer av “arousal” og glede når det kommer besøk og under lek, men om eier forteller at den også bjeffer i vinduet/hagen når det går folk forbi huset, ute på tur når den passerer mennesker, eller på presenninger som blafrer i vinden eller lignende, ville jeg tenkt at bjeffingen sannsynligvis kan komme av usikkerhet. Andre spørsmål du kan stille er om eier har merket at hunden har vært redd i noen situasjoner, om hunden takler høye lyder, om det er noen mennesker den ikke ser ut til å like, hvordan den er rundt barn, og lignende. Spør gjerne også om hvordan hunden takler pelsstell og klipping av negler da hunder som skal jobbe som sosiale tjenestehunder må takle røff håndtering. Noen hunder må nappes, børstes eller klippes ofte og kan synes at dette er så ubehagelig at den viser misnøye mot å bli håndtert.

 

Hunden må ikke bare like mennesker, den bør ELSKE menneskelig kontakt!

 

Du bør selvsagt treffe hunden, fortrinnsvis i dens hjemmemiljø hvor den føler seg trygg, og se på hvordan hunden oppfører seg mot deg. Hils på hunden og klapp den slik som du vanligvis ville klappet en hund, men spør gjerne eier om du kan få ta den på fanget (om den er liten nok til det), og om du da kan få gi den en klem. Kjenner du at hunden stivner til eller den får panikk og vrenger seg ut av klemmen er det en indikasjon på at hunden ikke liker/er vant med slik håndtering og kanskje ikke egner seg for denne typen arbeid. En fastholdende klem er også et eget moment på Norske Terapihundskolens egnethetstest for besøkshunder hvor vi ser på hvordan hunden takler dette, da den vil få mange klemmer i arbeid som besøks- eller terapihund. Se gjerne også på hvordan hunden takler å bli håndtert på andre måter, om den synes at det er greit å bli klappet litt “rart”, bli klappet mot hårene, at du holder den i halen, ser på øynene, labbene, tennene og lignende.

 

Som nevnt i forrige innlegg kan en del hunder ha med seg “bagasje” fra tidligere erfaringer og etter hvert som hunden blir trygg på deg og sitt nye miljø kan annen atferd komme til syne. Mange “uvaner” og annen utfordrende atferd som draing i båndet, hopping på folk, stjeling av mat og lignende kan trenes vekk, men det er dessverre ikke alt som er like lett eller mulig å trene bort. Dersom hunden etter hvert viser tegn på høyt stress og usikkerhet på mennesker eller i nye miljø kan det være en indikasjon på at denne hunden ikke vil egne seg for sosialt arbeid. Det er derfor lurt å avtale med eier om å ha hunden i prøvetid i noen uker eller måneder slik at du kan bli kjent med hunden før du tar en avgjørelse om å overta hunden.

Jeg håper dette ga deg noen nyttige tips om hva du bør se etter i din neste hund, legg gjerne igjen en kommentar om du har spørsmål eller tilbakemeldinger!

 

-Helle

 

Følg med videre på bloggen for tips til hvordan du kan starte treningen med hunden din!

 

Foto header: Eloise Willems